Administratívny pracovník v úspešnej slovenskej firme pôsobiacej v online prostredí.

Hľadáme experta s bohatými skúsenosťami v oblasti merania a analýzy dát s cieľom pochopiť preferencie a správanie užívateľov, ktorý rád hľadá odpovede na komplikované otázky pomocou dát a faktov a dokáže nazrieť za oponu bežných štatistík a nájsť aj informácie, ktoré nie sú viditeľné na prvý pohľad.

Administratívny pracovník v úspešnej slovenskej firme pôsobiacej v online prostredí.

Administratívny pracovník v úspešnej slovenskej firme pôsobiacej v online prostredí.